Horlama Nedir?

Horlama, nefes alma sırasında havanın dar bir alandan geçerken, çevresindeki yumuşak dokuların titreşimiyle ortaya çıkan sestir. Darlık arttıkça doğal olarak horlama da şiddetlenecektir. Horlamayı oluşturan darlık, sanılanın aksine sadece burundaki bir patolojiyle değil, genellikle üst solunum yolunun dil arkasında ve yutak çevresindeki bölümünün daralmasıyla ilişkilidir.

Horlama nedir? Apne ile arasında ne fark vardır?

Uyku sırasında nefes alıp verirken hava akımında basınç artışına neden olacak bir durum varsa, burun ve genizden geçen hava oradaki oluşumları, yumuşak damak ve küçük dili titreştitir. Bu titreşim sırasında oluşan sese horlama denir.
Uyku apnesi ise uyku esnasında solunumun 10 saniye gibi bir süre durmasıdır.
Basit horlamada solunum durması olmadığından hayati tehlike yoktur. Oysa tıkayıcı uyku apnesi (Obstrüktif uyku apnesi) şiddetine göre çeşitli sağlık sorunları ve bazen hayati tehlike oluşturabilir.

 

 www.istanbulsafak.com

www.avrupasafak.com